I Społeczna Szkoła Podstawowa I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkpolski

zdjęcie przewodnie

PaRTNERZY


Licznik: 619852

Oferta

Oferta szkoły podstawowej.
I Społeczna Szkoła Podstawowa jest niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej. Realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego. Stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby. Bogata i wszechstronna oferta edukacyjna przyjazna dziecku, w szczególności:

 • Mała kameralna szkoła, pięknie położona na wzniesieniu, w otoczeniu zieleni,
 • Klasy maksymalnie 18 – osobowe,
 • Bezpieczne i sprzyjające warunki do zdobywania wiedzy, wydzielone piętro wyłącznie dla dzieci, opieka od godziny 7.00 do 16.30, 
 • Nowoczesne kolorowe sale lekcyjne, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa,
 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, gwarantująca wysoki poziom nauczania,
 • Indywidualne podejście do każdego ucznia, uwzględniające możliwości psychofizyczne,
 • Zajęcia rozwijające logiczne myślenie i kreatywność dziecka, w tym edukacja przez szachy, gra w Scrabble, edukacyjne gry planszowe,
 • Rozwijanie ekspresji twórczej, w tym zajęcia rytmiczno – taneczne, plastyczne, muzyczne, teatralne,
 • Nauka języka angielskiego od klasy pierwszej w wymiarze 5 – godzin tygodniowo,
 • Nauka języka niemieckiego od klasy czwartej w wymiarze 3 – godzin tygodniowo,
 • Rozszerzony program nauczania z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych oraz edukacji informatycznej od klasy czwartej,
 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne, m.in. nauka języka hiszpańskiego lub francuskiego, gra na gitarze lub innym instrumencie, różnorodne zajęcia sportowe, zajęcia gospodarstwa domowego, w tym warsztaty kulinarne, 
 • Preferowanie zdrowego stylu życia,
 • Aktywne współdziałanie ucznia, rodzica i nauczyciela w funkcjonowaniu szkoły, 
 • Możliwość korzystania z obiadów.