I Społeczna Szkoła Podstawowa I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkpolski

zdjęcie przewodnie

PaRTNERZY


Licznik: 619817

Nauczyciele SP

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

1.

Halina Antczak

Dyrektor

2.

Milena Napierała

Edukacja wczesnoszkolna

3.

Marta Zając

Edukacja wczesnoszkolna

4.

Katarzyna Szeraj

J angielski

5.

Katarzyna Poźniak

Wychowanie fizyczne

6.

 

Religia

7.

Karolina M. Malewicz

Edukacja wczesnoszkolna

8.

Marta Cieściów

Edukacja wczesnoszkolna

9.

Paulina Musiatowicz

Wychowawca świetlicy

10

Klaudia Mroczkowska

Edukacja wczesnoszkolna

11.

Magdalena Madejczyk

Pedagog szkolny

Zajęcia dodatkowe:

12.

Katarzyna Poźniak

Piłka nożna

13.

Rafał Strzałkowski

Tenis ziemny

14.

Magdalena Krzyżaniak

Zajęcia plastyczne

15. 

Aleksandra Modzelan

Szachy

16.

Maciej Dana

Zajęcia muzyczne