I Społeczna Szkoła Podstawowa I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkpolski

zdjęcie przewodnie

PaRTNERZY


Licznik: 619847

Informacje

  • małe klasy, 
  • bezpieczeństwo, 
  • przyjazna atmosfera, 
  • ścisła współpraca z rodzicami,
  • opieka od 7:00 do 16:00, 
  • nowoczesna kolorowa sala lekcyjna, 
  • własna sala gimnastyczna, 
  • wiele zajęć dodatkowych, 
  • konkurencyjna wysokość czesnego.

Zapisy już trwają.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
ul. Kazimierza Wielkiego 65A
Tel: 95 721 49 52