I Społeczna Szkoła Podstawowa I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkpolski

zdjęcie przewodnie

PaRTNERZY


Licznik: 619816

Organ prowadzący


Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Kształcenia i Wychowania Młodzieży:

Janusz Węgielski – prezes

Ireneusz Madej – wiceprezes

Jan Kwilecki – wiceprezes

Jacek Kiecana – członek zarządu

Jacek Tomczak – skarbnik


Siedziba Stowarzyszenia:

Ul. Kazimierza Wielkiego 65 A

66-400 Gorzów Wielkopolski

Zmieniony (09.10.2013)