I Społeczna Szkoła Podstawowa I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkpolski

zdjęcie przewodnie

PaRTNERZY


Licznik: 619853

Historia

Rys historyczny

Pierwsze w województwie gorzowskim społeczne liceum ogólnokształcące zostało powołane do życia przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kształcenia i Wychowania Młodzieży, na czele którego stanął Janusz Węgielki – prezes Stowarzyszenia i dusza całego przedsięwzięcia.

Szkoła zaczęła funkcjonować 1 września 1991 roku, w obiektach kończącego swoją działalność Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Kazimierza Wielkiego 65A. Budynek szkoły, malowniczo usytuowany na jednym z siedmiu wzgórz miasta, wzniesiony został w latach 1975-77, a jego wieczystym użytkownikiem było wówczas GPB „Zachód”. Przedsiębiorstwo to wydzierżawiło nowo powstałej szkole jedno piętro. Ogromne zaangażowanie w organizację szkoły wykazali mgr Ireneusz Madej, mgr Jerzy Sobolewski oraz mgr Sławomir Diakonow. Dyrektorem liceum został były pracownik naukowy AWF mgr Ireneusz Madej, który przez wiele lat pełnił tę funkcję.

W 1994 roku GPB „Zachód” będące w stanie likwidacji, sprzedało Stowarzyszeniu Przyjaciół Kształcenia i Wychowania Młodzieży w Gorzowie Wlkp. prawo wieczystego użytkowania budynku. Po opłaceniu należności w maju 1999r. Stowarzyszenie wpisane zostało do księgi wieczystej a sprawy lokalowe szkoły zostały ostatecznie rozwiązane.

W 1996 roku otworzono przy liceum społecznym Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. A w związku z reformą szkolnictwa w 2000r. otworzono również pierwszą klasę gimnazjalną.
Zmieniony ( 03.09.2012. )

Słowo od pierwszego dyrektora Szkoły pana Ireneusza Madeja
– z okazji 10-lecia istnienia szkoły

Przełom lat 90-tych i zmiany ustrojowe doprowadziły w Polsce do kolosalnych przeobrażeń gospodarczych, politycznych i społecznych. Wprowadzono nowe ustawodawstwo min. W systemie edukacji i to spowodowało, że grupa zapaleńców postanowiła stworzyć Nową szkołę.

Pomysł został zrealizowany w pełni.

Stowarzyszenie Przyjaciół Kształcenia i Wychowania młodzieży pod przewodnictwem pana Janusza Węgierskiego w dniu 01.09.1991 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Orzeczeniem Organizacyjnym Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. pana Kazimierza Marcinkiewicza rozpoczęło rok szkolny 1991/92 z trzema pierwszymi klasami.

Powstała pierwsza w Gorzowie Wlkp. niepubliczna szkoła ponadpodstawowa zapisana w rejestrze kuratora jako:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące

w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kazimiera Wielkiego 65 A

Trzeba jednak przypomnieć i te bardziej przyziemne chwile, w których I SLO budziło się do życia. Oto jedna z nich:

Nocnym pociągiem 2 klasy z pełną dokumentacją Ireneusz Madej i Sławomir Diakonów udają się do Warszawy. A tam miasto zakorkowane całkowicie. Stolicę odwiedza w swojej pielgrzymce Ojciec Święty Jan Paweł II, co uznaliśmy za bardzo dobry znak, ale przez to musieliśmy poruszać się po stolicy pieszo.

Po załatwieniu formalności zauważyliśmy, że z budynku Nuncjatury Apostolskiej (naprzeciw budynku MEN) wyrusza Orszak Papieski. Postanowiliśmy towarzyszyć Największemu z Polaków. Udało się to nam, biegiem przebyliśmy wspólnie trasę aż do Zamku Królewskiego. W oczekiwaniu na powrotny pociąg zjedliśmy wystawny p9osiłek (sucha bułka i lemoniada) w przepięknym Ogrodzie Saskim, na jednej z ławek.

Ale od tamtych dni minęło już 10 lat i możemy z dumą mówić o pięknej tradycji I SLO w Gorzowie Wlkp.

Nasza szkoła od samego początku inicjowała wiele przedsięwzięć dla swoich uczniów i środowiska, od wigilii szkolnej, konkursów przedmiotowych na wymianach z zagranicą kończąc. Jej mury opuściło już 7 roczników absolwentów, którzy zdążyli ukończyć renomowane uczelnie i podjęli pracę na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach w różnych działach gospodarki.

Cieszy nas ogromnie, że co roku spotykamy się z nimi, przychodzą do swojej „starej budy”, zapraszają nas na swoje najważniejsze uroczystości…..

Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogłem przez 10 lat współtworzyć historię I SLO.

Dyrektor

Ireneusz Madej