I Społeczna Szkoła Podstawowa I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkpolski

zdjęcie przewodnie

PaRTNERZY


Licznik: 611938

Aktualności

2017.09.14

Realizacja projektu 8.2.2

W dniach 11 i 13 września 2017 uczniowie klas III oraz II wzięli udział w warsztatach, które zostały zrealizowane w ramach projektu "Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8.Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
 
Warsztaty odbyły się w Klubie Młodego Wynalazcy w Stanowicach.
Uczniowie mieli okazję zrobić własny klej, stworzyć latające rakiety i małe podskakujące robaczki. 


Wszystkie dzieci wróciły pełne pozytywnych wrażeń, nowych doświadczeń i wiedzy.

Fotorelacja:

11 września - klasa IIIB i część klasy IIIA tutaj
13 września - klasa II oraz część klasy III A tutaj