I Społeczna Szkoła Podstawowa I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkpolski

zdjęcie przewodnie

PaRTNERZY


Licznik: 611932

Aktualności

2017.04.20

Warsztaty w Stanowicach w ramach projektu 8.2.2

20 kwietnia 2017 uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w warsztatach wyjazdowych "Poznajemy świat genetyki" w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym w Stanowicach. 
 
Licealiści mieli okazję wykryć skrobię, białka i tłuszcze w materiale roślinnym czy też wyizolować DNA z innych materiałów.


Warsztaty te odbyły się w ramach projektu ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8.Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
 
Kilka zdjęć tutaj.